Revize od A do Z

Jistě každý podnikatel to zná, když pro správné fungování firmy musí zajistit veškeré administrativní a legislativní požadavky, až jde z toho hlava kolem. Nedílnou součástí tak jsou i pravidelné revize vyhrazených technických zařízení. Proto společnost ELFAR s.r.o. nabízí svým klientům exkluzivní službu v oblasti revizí vyhrazených technických zařízení. Ať už jsou to elektrické, plynové, tlakové, či zdvihací zařízení a nebo požárně bezpečnostní zařízení budov naši odborní technici provedou kontrolu a revizi zařízení a v případě potřeby provedou odstranění závad. Naši kolegové z administrativy zase pohlídají termíny a nejnovější legislativu a tak se náš klient může bez starostí naplno věnovat svému podnikání a starosti s revizemi nechat na nás.

Revize pro rodinné a bytové domy

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Pro majitele rodinných domů sice tato povinnost nevyplývá z platné legislativy ale občanský zákoník uvádí že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.  

Revize pro firmy

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce podle zákona o BOZP je povinen zaměstnavatel zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Vyhrazená technická zařízení tak musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Jako doklad o tom že jsou prováděny revize a kontroly technických zařízení, slouží revizní zprávy, které v rámci výše uvedených povinností zajišťuje zaměstnavatel osob používajících zařízení k pracovní činnosti.

Revize a přihlášky pro dodavatele a distributora - EON a EGD

Naši technici a administrativní pracovníci Vám rádi pomohou a vyřídí vše potřebné za Vás při zřizování nových nebo úpravou stávajících odběrných míst. Vyřídíme za Vás veškeré technické a administrativní záležitosti dle požadavků dodavatele a distributora elektřiny nebo plynu.

Revize pro stavební a obchodní společnosti - spolupráce

V případě že jste stavební nebo obchodní společnost a potřebujete partnera v oblasti revizí vyhrazených technických zařízení, který by Vám pomohl při Vašich projektech, neváhejte nás kontaktovat. 
 

Po revizní opravy a údržba zařízení

V případě zjištěných závad na vyhrazených technických zařízení Vás naši technici budou o těchto závadách informovat a domluví s Vámi následné opravy a odstranění. Tímto budete mít záruku že Vaše zařízení je úplně v pořádku a z hlediska bezpečnosti schopno provozu.

Stačí vyplnit tento poptávkový formulář a o víc už se nestaráte

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.